O nás

Základní pilíře naší společnosti

Více informací
Speciální služby

Delikátní situace si vyžadují speciální řešení. My ho pro vás máme!

Více informací
Správa pohledávek

Pomůžeme vám s dluhy.

Více informací
Pořadatelské služby

Rádi vám připravíme jakoukoliv akci a zorganizujeme její průběh.

Více informací
Bezpečnostní služby

Zajistíme ostrahu pro různé situace, které na vás čekají.

Více informací

Kodex a hodnoty pracovníků

 • jednám vždy v souladu se zákony České republiky
 • jsem čestný a spravedlivý
 • reprezentuji naši společnost
 • respektuji pokyny nadřízených
 • úkoly řeším s  maximální profesionalitou
 • při výkonu funkce se řídím profesními standardy
 • maximálně spolupracuji se svými spolupracovníky
 • dodržuji firemní standardy ustrojenosti a osobní upravenosti
 • za všech okolností jednám korektně a zdvořile
 • jsem loajální k zákazníkovi a k naší společnosti
 • nepoužívám vulgarismy
 • dodržuji etický kodex Falcon security, s.r.o.
Partneři
AC Sparta Praha a.s.
HIPODROM MOST a.s.
KOMETA GROUP, a.s.
Kontakt

Falcon security, s.r.o.

Telefon: +420 606 618 006
E-mail: info@falconsecurity.cz

U Vlečky 1046
664 42 Modřice

Evropská Unie - Operační program Zaměstnanost

Od roku 2017 se vzděláváme pod záštitou operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v rámci projektu “Vzdělávání ve Falcon security” s registračním číslem projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005372, který je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“