About us

Our company’s main pillars.

More information
Special services

Delicate situation calls for a special solution. We have it!

More information
Management of receivables

We will help you with your debts.

More information
Event security

We can prepare and organize any event of your choice.

More information
Physical security

We can provide security for all types of events.

More information

Contact

Falcon security, s.r.o.

Falcon security SK, s.r.o.

U Vlečky 1046 Mýtna 42
664 42 Modřice, Česká republika 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Phone: +420 606 618 006 Phone: +421 915 117 722
E-mail: management@falconsecurity.cz E-mail: management@falconsecurity.sk
   
   

Business department

Operational department

Personnel department and Payroll

Contact form

Contact

Partners
AC Sparta Praha a.s.
HIPODROM MOST a.s.
KOMETA GROUP, a.s.
Contact

Falcon security, s.r.o.

Phone: +420 606 618 006
E-mail: info@falconsecurity.cz

U Vlečky 1046
664 42 Modřice

Evropská Unie - Operační program Zaměstnanost

Od roku 2017 se vzděláváme pod záštitou operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v rámci projektu “Vzdělávání ve Falcon security” s registračním číslem projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005372, který je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“