About us

Our company’s main pillars.

More information
Special services

Delicate situation calls for a special solution. We have it!

More information
Management of receivables

We will help you with your debts.

More information
Event security

We can prepare and organize any event of your choice.

More information
Physical security

We can provide security for all types of events.

More information

References

                       

 

                                            

               

                             

                              

      

                                                  

                                                    

                                                                  

                                             

                                               

                                            

                                    MEDIALOGUE, s.r.o.

 

                        

                  

 

 


                                                   

 

 

                                

Další reference poskytneme na vyžádání

                                               

                                                             

                  

 


                                                   

 

 

                                

Partners
AC Sparta Praha a.s.
HIPODROM MOST a.s.
KOMETA GROUP, a.s.
Contact

Falcon security, s.r.o.

Phone: +420 606 618 006
E-mail: info@falconsecurity.cz

U Vlečky 1046
664 42 Modřice

Evropská Unie - Operační program Zaměstnanost

Od roku 2017 se vzděláváme pod záštitou operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v rámci projektu “Vzdělávání ve Falcon security” s registračním číslem projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005372, který je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“