About us

Our company’s main pillars.

More information
Special services

Delicate situation calls for a special solution. We have it!

More information
Management of receivables

We will help you with your debts.

More information
Event security

We can prepare and organize any event of your choice.

More information
Physical security

We can provide security for all types of events.

More information

Physical security

We do not only  „guard“! We will carry out a  security inspection of your property and will design a security solution according to your needs. We will optimise the number of security personnel and the scope of service to the level that corresponds to the current security risks. We will reduce your costs and provide quality services according to your visions. 

 

Our employees are expertly trained and are ready to provide security services on the following positions:

  • Operator of security technologies

  • Security officer for shopping centres

  • Security Officer for administrative centres

  • Guard

  • Guard - K9 officer

  • Doorman

  • Receptionist

  • Porter

  • Bodyguard

  • Foot patrol

Partners
AC Sparta Praha a.s.
HIPODROM MOST a.s.
KOMETA GROUP, a.s.
Contact

Falcon security, s.r.o.

Phone: +420 606 618 006
E-mail: info@falconsecurity.cz

U Vlečky 1046
664 42 Modřice

Evropská Unie - Operační program Zaměstnanost

Od roku 2017 se vzděláváme pod záštitou operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v rámci projektu “Vzdělávání ve Falcon security” s registračním číslem projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005372, který je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“