O nás

Základne piliere našej spoločnosti.

Viac informácií
Špeciálne služby

Delikátne situácie si vyžadujú špeciálna riešenia. My ich pre vás mame!

Viac informácií
Správa pohľadávok

Pomôžeme vám s dlhmi!

Viac informácií
Usporiadateľské služby

Radi vám pripravíme akúkoľvek akciu a zorganizujeme jej priebeh.

Viac informácií
Bezpečnostné služby

Zaistíme stráženie pre rôzne situácie, ktoré vás čakajú.

Viac informácií

Kódex a hodnoty pracovníkov

 • Konám vždy v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
 • Som čestný a spravodlivý.
 • Reprezentujem našu spoločnosť.
 • Rešpektujem pokyny nadriadených.
 • Úlohy riešim s maximálnou profesionalitou.
 • Počas výkonu funkcie sa riadim profesijnými štandardmi.
 • Maximálne spolupracujem so svojimi spolupracovníkmi.
 • Dodržiavam firemné štandardy oblečenia a osobnej upravenosti.
 • Za všetkých okolností konám korektne a zdvorilo.
 • Som loajálny k zákazníkovi a k našej spoločnosti.
 • Nepoužívam vulgarizmy.
 • Dodržujem etický kódex Falcon security SK, s.r.o.
Partneri
AC Sparta Praha a.s.
HIPODROM MOST a.s.
KOMETA GROUP, a.s.
Kontakt

Falcon security, s.r.o.

Telefón: +420 606 618 006
E-mail: info@falconsecurity.cz

U Vlečky 1046
664 42 Modřice

Evropská Unie - Operační program Zaměstnanost

Od roku 2017 se vzděláváme pod záštitou operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v rámci projektu “Vzdělávání ve Falcon security” s registračním číslem projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005372, který je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“