O nás

Základne piliere našej spoločnosti.

Viac informácií
Špeciálne služby

Delikátne situácie si vyžadujú špeciálna riešenia. My ich pre vás mame!

Viac informácií
Správa pohľadávok

Pomôžeme vám s dlhmi!

Viac informácií
Usporiadateľské služby

Radi vám pripravíme akúkoľvek akciu a zorganizujeme jej priebeh.

Viac informácií
Bezpečnostné služby

Zaistíme stráženie pre rôzne situácie, ktoré vás čakajú.

Viac informácií

Stratégie, vízie a hodnoty

  • Moderná a dynamická spoločnosť, ktorá pre zákazníka vytvára pridanú hodnotu za cenu zodpovedajúcu kvalite poskytovaných služieb.
  • Garantujeme optimalizáciu systému bezpečnosti a zhodnotenia investícií do bezpečnostných služieb a technológií.
  • S našimi obchodnými partnermi vytvárame dlhodobé vzťahy založené na vzájomnej dôvere.
  • Uprednostňujeme prevenciu pred riešením následkov.
  • Riadime sa vlastným etickým kódexom.
  • Naše hodnoty a vízie komunikujeme v rámci bezpečnostných asociácii a združení.
Partneri
AC Sparta Praha a.s.
HIPODROM MOST a.s.
KOMETA GROUP, a.s.
Kontakt

Falcon security, s.r.o.

Telefón: +420 606 618 006
E-mail: info@falconsecurity.cz

U Vlečky 1046
664 42 Modřice

Evropská Unie - Operační program Zaměstnanost

Od roku 2017 se vzděláváme pod záštitou operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v rámci projektu “Vzdělávání ve Falcon security” s registračním číslem projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005372, který je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“