O nás

Základne piliere našej spoločnosti.

Viac informácií
Špeciálne služby

Delikátne situácie si vyžadujú špeciálna riešenia. My ich pre vás mame!

Viac informácií
Správa pohľadávok

Pomôžeme vám s dlhmi!

Viac informácií
Usporiadateľské služby

Radi vám pripravíme akúkoľvek akciu a zorganizujeme jej priebeh.

Viac informácií
Bezpečnostné služby

Zaistíme stráženie pre rôzne situácie, ktoré vás čakajú.

Viac informácií

Špeciálne služby

Ponúkame vám špeciálne služby, ktoré sme počas nášho pôsobenia na trhu komerčnej bezpečnosti doladili do najmenších detailov. Už nemusíte byť odkázaní iba na výsledky policajného šetrenia. S riešením problému vám radi pomôžeme. Pracujeme vždy diskrétne, spoľahlivo a rýchlo. 

V riešených prípadoch spolupracujeme s vybranými advokátskymi kanceláriami a bývalými elitnými policajtmi s dlhodobou praxou v odbore. 

Do našej základnej ponuky patria:

  • detektívne činnosti,

  • prevencia strát,

  • odhaľovanie zamestnaneckej kriminality,

  • zhromažďovanie dôkazov,

  • vyhľadávanie nelegálnych technických zariadení,

  • špeciálne technické riešenia,

  • poskytnutie špeciálne vycvičených psov na vyhľadávanie osôb a výbušnín,

  • eliminácia sociálno-patologických javov,

  • služby osobného vodiča – strážcu, vrátane vozidla podľa vášho výberu.

Partneri
AC Sparta Praha a.s.
HIPODROM MOST a.s.
KOMETA GROUP, a.s.
Kontakt

Falcon security, s.r.o.

Telefón: +420 606 618 006
E-mail: info@falconsecurity.cz

U Vlečky 1046
664 42 Modřice

Evropská Unie - Operační program Zaměstnanost

Od roku 2017 se vzděláváme pod záštitou operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v rámci projektu “Vzdělávání ve Falcon security” s registračním číslem projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005372, který je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“